De voordelen van een LPG installatie in uw wagen uiten zich vooral op financieel en op milieuvlak. Een LPG installatie is financieel gezien veel interessanter

Eén van de belangrijkste voordelen is dat de aankoopprijs van LPG ongeveer één derde bedraagt van die van benzine, en de helft van diesel. Hierdoor verdient de LPG installatie zichzelf razendsnel terug.

Wij doen standaard LPG onderbouw 120L, eventueel is 200L in de bak ook mogelijk.